2010-06-29

Jakten i politiken -del 3 Kristdemokraterna

Vid första anblicken är Kristdemokraterna är ett ganska anonymt parti jaktfrågor. Men då man börjar luska lite och läsa lite så ser man att de faktiskt har en hel del engagerade partimedlemmar.

Man har en ganska långtgående syn på landsbygdsfrågor, vilket man får se som ett plus. Nedan citat är ganska talande:

” Jakt och fiske är kanske landsbygdens viktigaste fritidssysselsättningar och bär upp en stor del av kulturen på landsbygden. Älgjakten är på många håll en av årets höjdpunkter, som involverar de flesta i samhället på ett eller annat sätt. Jakt och fiske är viktigt för landsbyg-dens folk och blir också allt viktigare för turistnäringen. Genom jakten och fisket kommer människor nära naturen och förstår att uppskatta vikten av att bevara naturmiljöerna. Därigenom stärks medvetandet om behovet av en ekologiskt hållbar utveckling.”

Vidare så blev jag positivt överraskad då jag läste deras Landsbygdsrapport från 2010!

- Man strävar efter en bättre kvalitet på älgstammen.

- Man säger rakt ut att jaktfrågorna skall inte ligga på EU utan vi ska själva kunna bevara våra svenska jakttraditioner.

- Man vill också införa en utökad vapengardrob till 6 vapen.

KD vill inte heller införa ett totalförbud för blyammunition, utan verka för en ökad medvetenhet om risker etc.
Detta låter ju, i mina öron/ögon som bra ståndpunkter
.
Och man utlovar, om än ii lite vaga ordalag en vargjakt även i framtiden:

” I januari 2010 hölls den första allmänna vargjakten i Sverige sedan 1960-talet. Inför kommande jakt måste man ta vara på de slutsatser som dragits av årets jakt.”

Man är också tydlig i att §28 ska vara kvar i nuvarande ordalydelse.
Så i stort så har Kristdemokraterna helt gått i Alliansens linje i jaktfrågorna. Men vad jag saknar är egna initiativ och tydliga ställningstagande. Man har visserligen varit tydlig i frågan om rovdjuren och även sin syn på tidigare bedömningsgrunder för jaktbrott.

Tyvärr har jag itne så mycket att komma med då det gäller KDs jaktliga politik utan får nog väva in dessa lite mer i min jämförelse mellan Alliansen och den Rödgröna röran.

2010-06-23

Jakten i politiken Del 2 Socialdemokraterna

Jag fortsätter min tämligen enkla politiska analys inför valet med att ta ett litet steg åt vänster och hamnar då på Socialdemokraterna. Ett parti med en partiledare som tydligt markerat sitt ogillande över t ex vargjakten.

Men då jag mailar och frågar om jaktfrågor så får jag lite andra, och möjligen mer undflyende svar. Ett svar som för övrigt är ett standard svar där exakt samma formuleringar och samma trasiga länkar finns med på många ställen där fler ställt liknande frågor.

Sossarna har i alla fall insett att jakten och vi jägare är en viktig målgrupp med en viktig fråga.

Då deras hemsida var väldig begränsad i information och med en helt missvisande sökfunktion, så mailade jag och ställde frågan om inställningen i jakt och viltvårds frågor. Allmänt sett så fick jag också ett ganska innehållslöst och svävande citat om jaktens är viktig och att det är en tradition som skall bevaras:

” Jakt och viltvård utgör en viktig del av många människors vardag. Både för jägare och naturintresserade är möjligheten att jaga, spåra eller kanske fotografera vilt i den svenska naturen viktig. Jakt- och viltvården är en tradition att bevara, samtidigt som kopplingen till fritids- och turistnäringen erbjuder stora utvecklingsmöjligheter.”

Det låter ju bra! Då man skärskåda rovdjursfrågorna så blir det lite mer förvirrat.
Först så läser man:

” Från socialdemokratisk sida anser vi att vargen ska få finnas i Sverige, men - och det är ett mycket viktigt men - att vi samtidigt ska ta stor
hänsyn till den omgivning där vargen lever. Människor som får sin tamboskap
riven och sin rörelsefrihet begränsad måste respekteras; för sina åsikter
och för sin lagstadgade rätt att nyttja paragraf 28 i jaktförordningen.”

Ett uttalande om årets vargjakt:

” Vi stödjer licensjakten av varg. När regeringen lade fram sitt förslag sade vi ja till det och till att börja jakten nu i vinter. I flera års tid har vi talat om att börja förvalta stammen när antalet vargar når upp till delmålet på 210 stycken. Jakt är en del av förvaltningen. Jag tycker helgens jakt har fungerat bra. ”

Så man kan ju nästan tro att socialdemokraterna faktiskt står för sin åsikt då de var med och röstade fram vargjakten?

Men så råkar Toblerone Mona öppna munnen:

- Den fick en absurd Fellini-aktig utformning med tusentals jägare som sprang omkring i skogen för att skjuta ett fåtal vargar. Men jag tycker att det är rimligt att man får ha skydds¬jakt för att skydda sin boskap eller hantera lokala problem.

Att begränsa stammen till maximalt 210 vargar, som regeringen beslutat, tror hon inte stärker vargens framtid. Mona Sahlin vill inte ha något tak för vargstammens storlek och hon vill ha en långsiktig vargstrategi. ”


Så med andra ord så anser man att det inte ska rovdjuren förvaltas regional, men som jag förstår det hela så ska möjligheterna att förvalta vara ganska små, då man på regeringsnivå ska besluta vad man ska få göra?

Jag har inte riktigt fått klara svar, men vad jag förstår så vill sossarna låta § 28 vara permanent i dess nuvarande utformning.

Från Socialdemokratisk sida vill man också göra en total översyn av jaktlagstiftningen. Det är väldigt svårt att veta vad det ska innebära, men själva så hävdar man att det ska vara för att försvara för tjuvjakt, främst på våra stora rovdjur. Jag får inte riktigt ihop det där, då jag har fattade de t som att jaktlagstiftningen gäller samtliga djur och jag skulle inte välkomna ännu flera lagar och regler.
De vill också att man ska kunna dömas för ”föreberedelse till jaktbrott”.

Jag är helt emot alla former av jaktbrott, men när jag hör sådant blir jag lite fundersam.. Vad är förberedelse till jaktbrott? Är att jag sitter på pass och någon misstänker att jag kanske ska skjuta en varg om den kommer? Eller att jag har en fälla som kan fånga fel vilt? Det känns lite som något som inte kommer att resultera i att man får fler tjuvjägare dömda, utan mer som att man får en anledning att kontrollera ännu mer och ge större möjligheter för att t ex kunna genomföra husrannsakan på väldigt flummiga grunder. Stort minus från min sida!

På pappret så kan man nästan tycka att det här är ju rätt ok om det inte finns ett antal aspekter man ska ha i åtanke:

- Trots sossarnas välvilja till vargjakten så verkar man ändå inte vara överens med flertalet bloggande sossar, samt deras sk partiledare? Vad är då detta värt?

- Sossarna har aldrig prioriterat jakten någonsin genom tiderna. Ingen har väl glömt bort då Margareta Winbeg sålde ut oss svenska jägare?

- Sossarna kan inte bilda en egen regering. De måste göra det ihop med Miljöpartiet och Vänstern. Dvs den rödgröna röran. Tidigare erfarenheter säger att de jaktliga frågorna kommer troligen bli föremål för kohandel med kanske framför allt Miljöpartiet. Jag tror att då jakten inte är några profilfrågor för sossarna så kan man ge med sig på dessa för att få igenom sina krav i de för sossarna viktiga, ideologiska frågorna.

Min personliga analys är att sossarna som parti inte är så jaktovänliga som man kanske kan tro. Men då de är tvungna att alliera sig med bland annat Miljöpartiet, så ser jag det som en stor risk att det bara blir fina ord och där jägarnas res åsikter ”glöms” bort. Kontentan blir att man lika gärna hade kunnat rösta på Miljöpartiet och fått samma resultat.. :/

Jag ger Socialdemokraterna en ganska svag, men dock en TVÅA av FEM möjliga.

2010-06-22

Jakten i politiken Del 1 Vänsterpartiet

Jakten blir mer och mer en politisk fråga. Valet till hösten kommer att bli ganska avgörande om vår jakts framtid. Vi har under senaste mandatperioden haft en regering som faktiskt lyssnat till oss jägare! Mer än vad många tror kanske..

Då det nu stunda valtider så hade jag tänkt försöka redovisa lite vad JAG tror kommer att hända efter valet, med utgångspunkt i våra riksdagspartiers jaktliga uttalande.

Först ut på banan är Västerpartiet. Jakt och landsbygdsfrågor verkar inte vara något som är högts på dagordningen för dem. De prioriterar, på sitt eget sätt, jobb, sjuka och arbetslösa. Inget fel idet, men kanske inte på det sätt som min egen övertygelse säger.

Jakt i allmänhet är inget man direkt pratar om hos Vänsterpartiet. Det är ingen viktig fråga helt enkelt. Men man drar sig inte för att vinna billiga poäng genom att var emot regeringes rovdjurspolitik. En regelrätt missnöjes politik, helt enkelt.
I rovdjursfrågan så skriver man så här:

Hur ser ni på de stora rovdjuren?
Rovdjuren utgör en mycket viktig roll i upprätthållandet av ett tåligt och hållbart ekosystem varför vi fastslagit att de stora rovdjuren ska värnas. Rovdjursförvaltningen måste baseras på långsiktigt livskraftiga bestånd. Vänsterpartiet vill förbjuda fångst- och jaktredskap som orsakar onödigt lidande för djuret.

Vad tycker ni om den nya lagen om skydd för tamdjur?
Vi vill återinföra den gamla lydelsen som enbart omfattar skydd av tamdjur innanför hägn.

Vad tycker ni om jakt på varg?
Licensjakt ska inte införas på arter som inte har långsiktigt stabila bestånd. Vi anser därför att licensjakt måste dröja tills vargen uppnått livskraftiga nivåer.”

Med andra ord så kan vi med en rödgrön regering, med största sannolikhet glömma skyddsjakten på varg och lodjur. Glöm att få försvara dain tamdjur mot rovdjuren..

Vänsterpartiet har också svängt sig med sin okunnighet då det gäller årets genomförda vargjakt.
” Regeringen har sagt att vargjakten ska vara "begränsad och strikt kontrollerad". Menar miljöministern verkligen att den genomförda massjakten på varg där 12 000 jägare har getts tillstånd att skjuta av hela 10 % av vargstammen, och där överträdelser och skadeskjutningar har förekommit, har varit "begränsad och strikt kontrollerad"?” flummar deras talesperson i Miljöfrågor, Wiwi-Anne Johansson.
Jag tycker detta okunniga uttalande talar för sig självt..

Landsbygds frågor verkar inte vara något som man tar på allvar. Det pratas om utveckling av landsbygden, men inte några konkreta åtgärder för detta. Däremot vill man, genom de andra rödgröna, höja bensinskatten kraftigt! Och sedan har man mage att kalla en ökning av mil avdraget för resor till och från jobbet, som en tillräcklig kompensation för detta?? Så.. med andra ord ska landsbygden vara tvungna att betala för att åka till stan där man inte heller vill ha några bilar? Nej, för VP är det bara staden som gäller…

Så i dessa frågor ger jag VP en svag ETTA av FEM möjliga..

2010-06-08

Bäverfilm, nu med film!

Här är en film med enbart en liten bäver som jag hade som simmade runt mig. Nu hoppas jag att Erik skulle skjuta, så den var fredad så länge, även om den klev upp på land 40m bort.. :)

Just nu tar valpen en del tid, men mer bilde roch uppdatering om henne senare.. En liten bild på den blivande jaktidioten..