2010-06-29

Jakten i politiken -del 3 Kristdemokraterna

Vid första anblicken är Kristdemokraterna är ett ganska anonymt parti jaktfrågor. Men då man börjar luska lite och läsa lite så ser man att de faktiskt har en hel del engagerade partimedlemmar.

Man har en ganska långtgående syn på landsbygdsfrågor, vilket man får se som ett plus. Nedan citat är ganska talande:

” Jakt och fiske är kanske landsbygdens viktigaste fritidssysselsättningar och bär upp en stor del av kulturen på landsbygden. Älgjakten är på många håll en av årets höjdpunkter, som involverar de flesta i samhället på ett eller annat sätt. Jakt och fiske är viktigt för landsbyg-dens folk och blir också allt viktigare för turistnäringen. Genom jakten och fisket kommer människor nära naturen och förstår att uppskatta vikten av att bevara naturmiljöerna. Därigenom stärks medvetandet om behovet av en ekologiskt hållbar utveckling.”

Vidare så blev jag positivt överraskad då jag läste deras Landsbygdsrapport från 2010!

- Man strävar efter en bättre kvalitet på älgstammen.

- Man säger rakt ut att jaktfrågorna skall inte ligga på EU utan vi ska själva kunna bevara våra svenska jakttraditioner.

- Man vill också införa en utökad vapengardrob till 6 vapen.

KD vill inte heller införa ett totalförbud för blyammunition, utan verka för en ökad medvetenhet om risker etc.
Detta låter ju, i mina öron/ögon som bra ståndpunkter
.
Och man utlovar, om än ii lite vaga ordalag en vargjakt även i framtiden:

” I januari 2010 hölls den första allmänna vargjakten i Sverige sedan 1960-talet. Inför kommande jakt måste man ta vara på de slutsatser som dragits av årets jakt.”

Man är också tydlig i att §28 ska vara kvar i nuvarande ordalydelse.
Så i stort så har Kristdemokraterna helt gått i Alliansens linje i jaktfrågorna. Men vad jag saknar är egna initiativ och tydliga ställningstagande. Man har visserligen varit tydlig i frågan om rovdjuren och även sin syn på tidigare bedömningsgrunder för jaktbrott.

Tyvärr har jag itne så mycket att komma med då det gäller KDs jaktliga politik utan får nog väva in dessa lite mer i min jämförelse mellan Alliansen och den Rödgröna röran.

Inga kommentarer: