2010-08-11

Jakten i Politiken Del 5 Miljöpartiet

Så.. då var det miljöpartiets tur.. Här finns det en hel del att rota i, men jag får väl se om jag kan begränsa mig lite. Möjligen blir det ytterligare ett kapitel i denna fråga..

Man kan sammanfatta det hela med att MP vill förändra och detaljstyra jakten om möjligt ännu mer än idag.

Ett citat ur deras motion om djurskydd:
” Djurskyddshänsyn måste vara en viktig del av jakten. Vi tar avstånd från alla typer av jakt som innebär stor risk att det jagade djuret lider. Plågsam jakt, som jakt med fällor, grytjakt och jakt med levande lockbeten, ska förbjudas. Skadeskjutningarna måste minimeras, till exempel genom obligatoriska årliga skjutprov för jägarna. Även arbetet mot tjuvjakt bör förstärkas, t ex genom krav på märkning av skotermattor. Uppfödning och utsättning av änder, rapphöns och fasaner enbart i syfte att jaga dem bör förbjudas.”

Ok.. hur ska man då tolka det här.. Vi får dissekera det hela i mindre delar..

”Vi tar avstånd från alla typer av jakt som innebär stor risk att det jagade djuret lider”

Jo, hur vet vi det? Lider ur ett mänskligt perspektiv eller vad? Och vad är då ”stort” lidande? Detta i sin nuvarande formulering kan inte påverka den jakt vi bedriver idag, för om man lyfter näsan och läser vad som finns i Jaktlagen §27: ” Jakten skall bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara.” Så vad är problemet?

”Plågsam jakt, som jakt med fällor, grytjakt och jakt med levande lockbeten, ska förbjudas.”

Undra återigen hur man vet vad som är plågsamt? Finns studier som visar att varken grytjakt eller fällor är plågsamt för viltet. Förbjuder man jakt med fällor så kan vi nog räkna med ett rejäl ökning av t ex minken i våra sjöar och detta kommer i sin tur påverka det lokala fågelivet i väldigt stor utsträckning.. Märkligt!

” Skadeskjutningarna måste minimeras, till exempel genom obligatoriska årliga skjutprov för jägarna”

Inget konstigt alls. Frågan blir bara hur och på vilket sätt detta ska genomföras? För övrigt se återigen Jaktlagen §27.

” Även arbetet mot tjuvjakt bör förstärkas, t ex genom krav på märkning av skotermattor.”
Ja, inte mig emot. Ser i och för sig inte sambandet med tjuvjakt och jakt? Tjuvjakten är något som nog mer hör hemma i frågor om lag och ordning och inte jaktfrågor. Lite som att skylla bilstölder på körskolorna?

”Uppfödning och utsättning av änder, rapphöns och fasaner enbart i syfte att jaga dem bör förbjudas.”
Hm.. undra om de vet om att de vilda stammar av fältfågel vi har idag är till 100% beroende av utsättningar av nya fåglar samt de viltvårdsåtgärder vi jägare utför? Utsättningar av änder i i många fall enbart förstärkning av de vilda stammar som finns.

Då det gäller våra stora rovdjur är det ganska självklart att MP helt enkelt vill slopa och förbjuda detta till 100% Även om en del i partiet strider för en mindre militant hållning i frågan verkar dessa bli tämligen överkörda.

Men däremot gillar jag Maria Wretterstand som politiker, som yrkeskvinna så att säga. Hon är väldigt skicklig och med största sannolikhet ingen enkelt debattmotståndare! Hon brukar sällan nedlåta sig till svammelretorik som däremot Mona Salin har gjort sig känd för.

Då det gäller MPs tankar om landsbygden och dess överlevnad så gör MP allt vad de kan för att få oss på landsbygden att bomma igen husen och sälja dem som pittoreska sommarhus till danskar och tyskar. Bara deras aviserade höjning av drivmedel är en dumhet utan motsvarighet. Får en känsla av att de inte ser effekterna av sina förslag.. De missar risken för vilket socialt handikapp det faktiskt kan vara att helt enkelt inte ha råd att ta del av aktiviteter och kultur som erbjuds i städerna. Det blir för dyrt att åka och ta del av detta och det är precis lika dyrt att få ut aktiviteterna och nöjena till landsbygden..

Jag delar även MPs vision om en hållbar framtid och en hållbar utveckling. Men det ska inte ske på vissas bekostnad! Det ska finnas en möjlighet att leva och driva företag på landsbygden utan att bli bestraffad med extra kostnader bara för man inte vill bo i städer. Friheten att bo och verka var vi vill är i alla fall viktig för mig.

Ibland för jag känslan av att MP vill att naturen och landsbygden ska vara något som vi bara tittar på. Lite som ett tittskåp. Se men inte röra. Jag är heller en aktiv del av naturen och miljön än att vara en passiv åskådare!

Personligen anser jag att MP i regeringsställning eller (Gud förbjude) med minister inflytande på jaktliga frågor, är en katastrof för jägare och landsbygdsbor.

Inga kommentarer: