2009-03-22

Det där med grytjakt

Att jaga i gryt är ju något som tydligen väcker känslor hos en hel del som inte jagar.

För att förtydliga så var detta en skadad räv. Totalt så ägnade vi oss 3 timmar åt att spåra och försöka få tag i den ovan jord, innan den gick i gryt. Där efter så var vi 4 man och en hund som ägnade oss 6 timmar åt att komma åt den här räven. Vi gjorde 4 nedslag där vi var nere runt 180 cm varje gång. Det största hålet var 70x150 och räven sköts ungefär 3-3,5 m ner.

Undra om de som ansvara för trafikeftersöken, dvs polisen, hade gjort samma jobb?

Inga kommentarer: