2008-11-10

Omedvetet lagbrott?

I följande artikel så kan man läsa om att man tydligen kan bli lagbrytare utan att man ens vet om det.

Nu hör till saken att jag känner de båda bröderna i fråga och jag har väldigt svårt att tro att de medvetet skulle göra något så dumt.Ok, hade man medvetet chansat och tältat i ett reservat så hade det väl varit en sak, men i detta fallet är det frågan om att gränsen inte var markerad öht! Att man inte ens ställer frågan om varför eller ommständigheterna är rätt skrämmande.

Som jag ser det så är det inte R o D som gjort fel utan Länstyrelsen som brustit i sitt ansvar att skylta och markera gränserna!

Man bör väl kunna klara sig i naturen utan att tvingas ha en GPS?

Inga kommentarer: