2009-04-26

Jakten och viltskador

Det har ju varit en del debatter ang det här med viltskador, på senare tid. Markägarsidan har sina argument genom Skogsägarföreningarna och LRF. Jägarna säger emot genom Jägareförbundet. Det som båda sidor nog är överens om är att det behövs en samsyn och ett samarbete. Vi får väl se vart det tar vägen..

Det finns ju olika sorters skador av vilt. Dels har vi klövviltet, men även rovdjuren orsakar skador. I senaste Svensk Jakt så finns det en sammanställning vad man anser att rovdjuren kostar oss i förlorat köttvärde och förlorat rekreationsvärde. En väldigt intressant och utförlig redovisning.

Man kan ju vända på resonemanget till markägaren och brukarens synvinkel. Dvs vad kostar våra klövviltstammar de som ska leva av jord och skog? Med utgångspunkt från tidigare konstaterande av köttvärde och rekreationsvärde, så kanske man också kan få fram vad jakten verkligen är värd i kronor och ören, och där igenom få fram ett pris på vad ett jaktarrende ska kosta?

Utan att att ha granskat vad klövvilten kan kosta så är jag inte övertygad om att en sådan uträkning kan gagna oss jägare som har en större tollerans för täta viltstammar än t ex Södra.

Jag gjorde en schematisk uträkning vad t ex vildsvinens skador kostar i Växjö kommun, för några år sen. Det är inga små summor det är frågan om.. adderar vi sen älgen och övriga klövvilt så kan nog vem som bli mörkrädd.

Jag tror att vi ska släppa argumenten om kronor och ören. Vi kan använda oss av dem för att visa på verkligheten, men till slut är det ändå en samsyn och ett samarbete som är det avgörande.

3 kommentarer:

. sa...

Mycket bra skrivet MEN jag tror ett samarbete och samsyn mellan mark/skogsägare och jägare är lika stor utopi som fred på jorden, tyvärr.

U.R sa...

Frågan är om samsynen inte kan uppnås på grund av markägaren eller på grund av oss jägare?

En markägare har i många fall sin inkomst och en framtida avkastning på sin mark. Det är frågan om att både markägare och jägare ska lyfta blicken lite från sin egen horisont..

. sa...

Man kan säga att det är från fall till fall hur detta sköts. Fel avskjutning ger mer skador på skog och mark. Jag tror problemet är att både jägare och markägare måste lära sig mer om samspelet i naturen. Viltet är en naturlig del av vår värld och det är bara vi som kan rubba den om den inte sköts ordentligt. Här nere finns inga naturliga fiende för vildsvin och älg tex. Men tyvärr så går ofta ekonomin först, dvs markägaren brukar få sista ordet