2009-04-12

Viltvårdsrojekt -> Bakgrund och nästa steg..

Lite kort bara om vilka marker det är jag försöker viltvårda. Den totala arealen är väl ungefär 380 hektar. Detta är uppdelat på tre skiften om, 50+130+180hektar. Dessa ligger inte samman, men väl nära varandra. Marken består av blandad terräng, med såväl betesmarker, skog och en hel del gudrunhyggen. Detta gör att det redan idag finns en hel del foder till djuren.


Marken på 50 hektar äger vi själva, och de övriga är arrendemarker.


På marken fanns innan två utfodringsplatser för rådjur där vi kör med ensilage. Dessa ska vara kvar, men utvecklas.


På marken finns några gölar där en av dem kommer att tjäna som ankvatten. Den större delen av den de mer handgripliga insatserna kommer att ske på vår egen mark. Men även på de andra markerna kommer det ut med saltstenar, foderplatser för såväl rådjur som vildsvin. Jag har märkt att rådjuren verkligen nyttjar foderplatserna för vildsvin då man fodrar med vete, vilket gör att jag kommer köra med en rågveteblandning. Jag har medvetet valt bort ärtor då dessa, enligt vad jag fått erfara inte är nyttiga för rådjuren då de inte klara smälta ärtor utan dessa sväller i magen och kan rent av göra så de dör.


Jag har ju en en plan och en tanke, men allt kommer förändras efter vad jag hittar och kommer på. För utom nedan plan, så skissar jag på en enkel foderautomat för rådjuren där de utfodras med viltfor eller havrekross., samt torkade lövruskor. Vildsvinen kommer fodras med rågvete och ev lite betor. Älgen blir det ev lite betor samt satsa på naturligt bete av löv i största möjliga mån.


Jag har redan nu börjat med nästa försök i min viltvårdsplan. På den odlade mossen där jag har rulltunnan så är det idag ganska igenvuxet av björkar i mängder.


Björkar isig är ju ett bra viltfoder, men jag hade tänkt att prova något annat. På denna mosse finns även en hel del rejält hårt betade salixbuskar. Min tanke är nu att odla upp en del salix och sedan plantera ut dessa.


Jag gör, som vanligt, det hela enkelt. Nu har jag ett antal olika toppskott, sticklingar som står i vatten och väntar på plantering. Min tanke är att använda mig av planteringskasseter från pluggplantor, och sätta i dessa. Ska försöka få tag i några hos granne i morgon, då jag tömde av allt sånt i vintras.


Sedan ska dessa ställas i frigolitlådor för att bevara värmen med glas/plasttak för att få en värmande effekt. Funkar det, så lär jag ha ett gäng plantor som ska ut om någon månad eller två.


Detta är nog ett väldigt enkelt, men effektivt sätt att skapa bete för hjortdjuren.


Bilder och närmare beskrivning kommer!

Inga kommentarer: