2009-04-16

Lite bilder från mina projekt

Vi börjar med en bild på mitt delvis egenkonstruerade foderbord för rådjur.
Trodde det var min egen idé medn har ju nu sett att även andra har haft samma tanke! :)Här har vi min egen konstruerade drivbänk för mina salixsticklingar.


Som synes gör jag två olika varianter. En med toppskott från 4 olika sorters salix och en variant med sticklingar från samma plantor. Jag har valt en sort som idag växer där det är väldigt fuktigt, då det är en liknande mark de ska planteras på. Alla sorterna är från buskar där älgen tidigare har betat, vilket borde ge att de äter även dessa. :)


En bild från en tidig morgon utanför huset hemma.. Var bara tvungen att ta med den.

Inga kommentarer: