2008-07-08

Funderingar kring eftersökshundar

Skrev det här på ett jaktforum för ett tag sen. Jag tycker man hör fler och fler som gnyr och gnäller över att de inte får någon ersättning för de timmar de lägger ner på trafikeftersök. Men när det var frågan om att hitta något sätt att kvalitetssäkra ekipagen, då blev det tyst! :)

Jag har mer och mer börjat irritera mig på de bristfälliga prov vi har för våra hundar då det gäller eftersöksbiten. Idag är viltspårproven den enda officiella meriter som finns för en hund då det gäller att pröva. Men jag anser att dessa är enbart en tävlingsform och har väldigt lite med jakt att göra. Jag tycker det är ganska konstigt att ingen av jakthundsklubbarna har lobbat mer för nya prov och nya provformer där den praktiska och verkliga spårträningen premieras. Jag har själv inga universal lösningar, men väl förslag. Det är säkert en miljon andra saker att ta hänsyn till, så väl vissa rasers specifika egenskaper, men man måste ju börja någonstans. Viltspårproven i anlagsklass skall enbart vara för hundar som är max 24 månad. Detta gör att man just kan testa anlagen för hunden att spåra. Det har ingen med eftersök att göra.Öppenklass proven i viltspår ändras till ”spårprov-blod”, samt att viltdelen ändras till spårslut av valfritt slag. Detta kanske kommer att göra dessa sk prov till mindre jaktbetonade. För jakthundsraserna borde det ju vara en självklarhet att antingen slopa VCH helt eller kräva pris i på annat jaktprov för detta. Spårprov-Vilt . Här spårar man ett friskt djur som domaren konstaterat och har sett. Domaren noterar var och djuret fanns. Provhundens förare anger vilket vilt man vill spåra. Hunden anvisat spåret 4-8 timmar efter djuret är observerat och skall spåras ca 1500 m, vilket domaren bedömer. Även här finns massor att fundera på, men provets syfte är att se hundens förmåga att spåra, spårarbete etc. Godkänd eller inte godkänd. Det ska finnas möjlighet till praktiska eftersöksprov. Antingen vid större jakter, trafikeftersök etc. Organisationen för dessa är givetvis en hel del att fundera på. En tanke är att man får anmäla sig till en domare att man vill gå ett sådant. Domare noterar detta och har i sin tur kontakterna för provet. När ngn ringer vid en olycka etc, har domaren ett par olika att ringa till om de har möjlighet att gå ett prov. Kravet för att genomföra ett sådant är att man även har en rutinerad hund att tillgå om hunden misslyckas. Vid detta provet bedöms även förarens uppträdande kunskaper. Här finns ju som sagt massor att fundera på och lägga till och dra ifrån. En viktig detalj är att domaren ska ha rätt av avbryta föraren om denne anser att ekipaget inte klarar ut eftersöket och att viltet riskerar att lida i onödan. En hårfin bedömning, ja visst, men även om proven är till för att få framtida bättre hundar, måste vi även inte låta proven bli på djurens bekostnad. För att få starta på ovan, måste hunden dels vara godkänd i ovan angivna Akl samt ovan angivna spårprov. Godkänd eller inte Godkänd, med möjligheter till MVG.

Inga kommentarer: