2008-07-09

Omoraliskt eller olagligt?

Ponera följande teoretiska exempel:

En markägare och brukare av jord och skog, irriterar sig över vildsvinensn framfart. Han ägnar stor möda och besvär att ägna sig åt skyddsjakt. Men för att göra det enklare så använder han sig av sin hund, dock i lång lina, för att stöta ut grisarna ur spannmålet. Möjligen lagligt men dock tveksamt.

Där emot är samme ovan nämnda brukare en av de som högt och ljudligt då dennes grannar sitter och skjuter alla vildsvin de ser vid sina åtlar och fördömer detta som helt omoraliskt och jaktetiskt felaktigkt.

En annan jägare ondgör sig över vildsvinsfällor och att de är lagliga, medans han i samma stund köper en i Sverige olaig hundpejl?

Alltså, när går moralen före laglydigheten?
Vilka brott kan vi begå när vi sedan fördömer andras etik och moral?
Och om vi vänder på det hela; Måste man var helt fläckfri för att fördöma andra syn på rätt och fel?

Inga kommentarer: