2008-07-17

Notering

Peter Stormare är jävkligt bra i "Constantine"

samt att jag måste ge min blogg en viss ansiktslyftning.. när tid finnes..

Inga kommentarer: