2008-07-15

Två saker..

Två aktuella händelser som jag tror kommer påverka stora delar av våra framtid. Så väl på riksnivå som personlig nivå.

1. Utveckligen i Kina och Asien. Europa och inte minst Sverige blir snart omsprungna av Asien.
2. Den ekonomiska situationen inom bolånemarknaden i USA. Vi är väl något mer nyktra i vårt lånade i Sverige, men det kommer verkligen påverka oss!

Nacken gör sig påmind och jag orkar inte gå in mer på detta nu, men jag återkommer! :)

Inga kommentarer: