2008-07-09

Tragiska idioter...

Så har vildsvinsfällorna visat hur fel det kan gå. Läs mer här

Som jag ser det så visar detta att fällorna kan vara ruskigt efektiva på just att fånga vildsvins. Men det visar också vikten av att sköta dem och att det nog inte är något som vem som helst ska få pyssla med.

Godkännadet av vildsvinsfällor är, enligt mig, enbart här på grund av att vi jägare in klarat av att hantera vildsvinsstammen.

Får väl poängtera att de tragiska idioterna nog i de flesta fall vi jägare som inte inser allvaret på markägarens protester...

Inga kommentarer: