2008-10-23

Bad will

Läser i Expressen om det tragiska mordet på kvinnan i Gällivare. Det är hemskt och tragiskt för de anhöriga och jag skänker dem en tanke.Men jag blir arg och irriterad över Expressens rubriksättning. De benämner gärninsmannen hela tiden som "jägaren". Visst han var jägare, och visst han har jagat under de kritiska dagarna detta gäller, men är denna mans fritidsintresse så viktigt? Är det bara för att skapa rubriker och sälja lösnummer? Kunde man inte istället benämnt honom som gruvarbetare, volvoägare eller kanske socialdemokrat?Detta är uteslutande för att man ska sälja tidningar och för att folk ska koppla gärningen till hans fritidsintressen .Det är inte ens journalistik.. det är bara ett lumpet trick för att sälja lösnummer.Stort minus till Expressens rubriksättare!

Inga kommentarer: